1. Opći uvjeti i privatnost

Web stranicom www.tehnoeko.com.hr upravlja tvrtka Business Media Croatia d.o.o.

U tvrtki Business Media Croatia poštujemo vašu privatnost. Business Media Croatia jamči vam visoku razinu sigurnosti podataka i obvezuje se da će vaše podatke čuvati i koristiti ih samo za analize pretplatnika (sudionika događanja), marketinških istraživanja, te za prezentaciju proizvoda i usluga tvrtke Business Media Croatia te ih bez vašeg pristanka neće prosljeđivati trećim osobama.

Registrirani korisnik u bilo koje vrijeme može zahtijevati da tvrtka Business Media Croatia trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u svrhe neposrednog marketinga. Tvrtka Business Media Croatia dužna je u roku od 15 dana, na odgovarajući način spriječiti upotrebu osobnih podataka za neposredni marketing te o tome u sljedećih 5 dana obavijestiti registriranog korisnika koji je to zahtijevao. Troškove svih radnji u vezi s time pokriva Business Media Croatia.

Business Media Croatia d.o.o., OIB: 39670505751, Savska cesta 182, 10000 Zagreb, Hrvatska

Kolačići

Kolačići nisu ništa novo, svi posjetitelji web stranica u svojim računalima, tablet računalima i mobitelima imamo spremljenu veliku količinu kolačića s različitih web stranica. To su male tekstualne datoteke koje većina web stranica sprema u uređaje pomoći kojih korisnici koriste internet, zbog prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici koristili tijekom korištenja interneta. Njihovo spremanje je pod nadzorom preglednika, kojega koristi korisnik i koji spremanje kolačića može ograničiti ili onemogućiti po vlastitoj želji.

Zašto su potrebni kolačići?

Jako su važni, kako bi se osigurali korisniku ugodni uvjeti online usluga. Interakcija između korisnika i web stranice pomoću kolačića je jednostavnija i brža. Pomoću njih web stranica pamti preference i iskustva pojedinca, štedi se na vremenu, surfanje po web stranicama je učinkovitije i ugodnije.

Nekoliko konkretnih slučajeva korištenja kolačića:

  • za bolje iskustvo korisnika web stranice, posjetiteljima možemo prilagoditi prikaz sadržaja s obzirom na njihove prethodne posjete
  • za spremanje izbora kod stvaranja užeg izbora uređaja i ponude te njihove usporedbe
  • na dijelovima web stranica, gdje je potrebna prijava, ostajete prijavljeni
  • za prepoznavanje vašeg uređaja (računalo, tablično računalo, mobitel), koji omogućuje prilagodbe prikaza sadržaja vašem uređaju
  • za praćenje posjete, što omogućuje provjeru učinkovitosti prikaza sadržaja i adekvatnost reklama, te stalna poboljšanja web stranica
  • nužni su za djelovanje određenih usluga (npr. online banke, online trgovine i druge oblike e-poslovanja...

Osobni i vanjski kolačići

Web stranice koje posjećujete na serverima Business Media Croatia, obuhvaćaju i sadržaje s vanjskih servera - video snimke, grafove, sadržaje i alate s društvenih mreža, reklame... Vanjski serveri koriste svoje kolačiće i korisniku ih šalju direktno - serveri Business Media Croatia u stranicu uključuju samo upute tipa "ovdje umetnite nešto s Youtube", ne možemo kontrolirati koje kolačiće korisniku šalje vanjski server.

Zato što je tako, kao kontrolu privatnosti možemo vam ponuditi samo mogućnost da prihvatite ili odbijete vanjske kolačiće. Ako se odlučite da ih ne prihvaćate, sa servera Business Media Croatia možete preuzimati sadržaje bez uključenih vanjskih elemenata.

Za sve kolačiće koji nisu vlastiti, vrijedi slijedeće:

Iako web stranice Business Media Croatia d.o.o. sadrže upute da se u njih uključuju elementi s vanjskih servera, server Business Media Croatia d.o.o. nema uvid u komunikaciju između vanjskih servera i korisnika. To se odvija neposredno. Zato je tehnički nemoguće pratiti i u svakom trenutku ponuditi ažurni popis kolačića, koje koriste vanjski serveri.

Blokiranje kočačića

Upotrebu kolačića bez obzira na vaš pristanak ili odbijanje korištenja kolačića na pojedinoj web stranici možete pratiti i mijenjati i neposredno u svom web pregledniku. Za informacije o postavkama za kolačiće odaberite web preglednik kojega koristite.

Ako na web stranici odbijete korištenje kolačića ili ako ih isključite u web pregledniku, neke mogućnosti web stranice su onemogućene.

Dodatna pitanja i komentare u vezi s privatnošću i djelovanjem preglednika možete poslati administratoru.

2. Opći uvjeti (Konferencija i događanja)

Opći uvjeti za prijavu i otkazivanje prijave prije održavanja konferencija i događanja u organizaciji tvrtke Business Media Croatia d.o.o.

1. Općenito

Opći uvjeti uređuju postupak prijave i odjave na pojedinu konferenciju/događanje prije njenog održavanja, čuvanje osobnih podataka i održavanje konferencije/događanja.

Opći uvjeti prijave i otkazivanja prijave prije održavanja događanja u organizaciji tvrtke Business Media Croatia d.o.o. (u nastavku: Opći uvjeti) odnose se na sva događanja (konferencije, seminare, radionice i druga događanja obrazovne i informativne prirode - u nastavku: Događanja) u organizaciji tvrtke Business Media Croatia d.o.o. (u nastavku: Organizator).

Opći uvjeti vrijede i upotrebljavaju se jednako za sva Događanja i sve sudionike, osim ako je u okviru prijave na pojedino događanje određeno drugačije od strane Organizatora.

Opći uvjeti sastavni su dio svake prijave na svako događanje, bez obzira na oblik prijave na događanje (u pisanom obliku, putem web stranice, faksom ili na drugi način koji identificira osobu i događanje na koji se osoba prijavila). Svaka osoba koja se prijavljuje na pojedini događaj u cijelosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove opće uvjete.

Opći uvjeti objavljeni su u svakoj valjanoj verziji na web stranici Organizatora tehnoeko.com.hr/terms mogu se povremeno i mijenjati. Tijekom prijave na pojedini događaj vrijede Opći uvjeti koji su u tom razdoblju objavljeni na web stranici www.tehnoeko.com.hr.

2. Prijave i plaćanje kotizacije

Prijavnica

Prijava na Događanje izvodi se ispunjavanjem prijavnice u tiskanom obliku, web prijavnicom na web stranici tehnoeko.com.hr za pojedino događanje ili putem e-pošte na adresu konferencija@bmcroatia.hr. Ispunjenu prijavnicu možete poslati poštom ili faksom +385 1/63 11 810. U slučaju slobodnih mjesta prijavnicu je moguće ispuniti i sudjelovati na Događanju i na mjestu Događanja.

Podaci na prijavnici

Tijekom svake prijave na bilo koji navedeni način prijave, potrebno je unijeti slijedeće podatke:

Ime i prezime sudionika* i funkciju u tvrtki
Podatke o uplatitelju / prijavitelju na događanje: tvrtka, adresa ID za PDV, matični broj*
Telefon, Faks, e-pošta*
(*podaci označeni s * su obvezni. Detaljnije pojašnjenje o zaštiti osobnih podataka u točki 6. )
Plaćanje kotizacije
Na prijavnici i/ili na web stranici pojedinog događaja u polju kotizacija/prijava navedena je visina kotizacije i mogući popusti koje priznaje organizator.

Organizator će nakon događanja ispostaviti račun na adresu navedenu u prijavnici. Popust se obračunava samo u slučaju da Organizator dobije ispunjenu prijavnicu u datumu navedenom za priznavanje popusta.

3. Otkazivanje prijave

Otkazivanje prijave na Događanje moguće je samo u pisanom obliku poslanom poštom na adresu Business Media Croatia d.o.o., Savska cesta 182, 10000 Zagreb ili putem e-pošte na adresu konferencija@bmcroatia.hr.

Usmeno otkazivanje preko telefona ne prihvaćamo.

3.1. Otkazivanje prijave na događanje bez obveze plaćanja kotizacije

Krajnji rok za otkazivanje u pisanom obliku bez obveze plaćanja kotizacije je 72 sata prije sata navedenog u programu Događanja objavljenog početka pojedinog Događanja.

3.2. Kasnije otkazivanje prijave na Događanje

U slučaju otkazivanja prijave do 1 radnog dana (24 sata) prije u programu Događanja objavljenog na početku Događanja, Organizator će naplatiti administrativne troškove u visini od 30% od iznosa kotizacije za pojedino Događanje. U slučaju kasnije odjave, Organizator će naplatiti cijeli iznos kotizacije. Subote, nedjelje, praznici (praznici rada i slobodni dani) nisu uračunati u rok otkazivanja, zato će se rok od 1 radnog dana (24 sata) prije Događanja odnositi samo na radne dane prije Događanja.

3.3. Otkazivanje Događanja od strane Organizatora

Organizator zadržava pravo na promjenu sadržaja DogađaNja, promjenu datuma i lokacije DogađaNja te do otkazivanja pojedinog DogađaNja.

4. Uvjeti za sudjelovanje akreditiranih novinara na Događanjima

Novinarima koji su se identificirali odgovarajućom akreditacijom (novinarskom iskaznicom, izjavom uredništva u pisanom obliku da će novinar za potrebe medija pokrivati Događanje i o tome napisati izvješće, članak, komentar itd.) Organizator omogućuje sudjelovanje na Događanjima u skladu s vlastitom prosudbom.

Organizator u bilo koje vrijeme i bez prethodne objave ili objašnjenja ima pravo novinarima uskratiti pravo besplatnog sudjelovanja na seminaru bez obzira na akreditaciju navedenu u prethodnoj stavci.

5. Studenti / Studentska kotizacija

Studenti imaju pravo na poseban popust kod kotizacije za događanja kod kojih je to izričito određeno (tu mogućnost nemamo na svim događanjima). Za realizaciju popusta tijekom prijave, student se mora identificirati važećim osobnim dokumentom, studentskom iskaznicom i/ili potvrđenom valjanom potvrdom o školovanju. Osobe, koje su uz studij zaposlene, nemaju pravo na studentski popust. Studentska kotizacija namijenjena je za redovne i izvanredne dodiplomske studente.

6. Zaštita osobnih podataka

Organizator osigurava visoku razinu zaštite osobnih podataka i obvezuje se da će sve primljene osobne podatke navedene u prijavnici pažljivo čuvati i koristiti samo s ciljem izvođenja analize podataka o sudionicima događanja za marketinška istraživanja, te za promociju proizvoda i usluga Business Media Croatia d. o. o. te ih bez prethodnog pristanka pojedinih osoba, na koje se podaci odnose, neće posredovati trećim osobama. Podnositelji prijave na Događanje dozvoljavaju obradu svojih osobnih podataka i podataka osoba koje su navedene na prijavnici za gore opisanu svrhu, za što imaju sve odgovarajuće ovlasti. Osobe navedene na prijavnici mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Organizator privremeno ili trajno prestane koristiti njihove osobne podatke za analize naručitelja, odnosno sudionika na događanjima, marketinških istraživanja te za promociju proizvoda i usluga Business Media Croatia d. o. o. Osobe navedene na prijavnici imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima i kontaktirati Organizatora na adresama navedenim na prijavnici i u ovim Općim uvjetima, ako žele pregledati, popraviti, promijeniti ili ažurirati svoje osobne podatke u bazi podataka Organizatora. Organizator je dužan u roku od 15 dana na odgovarajući način spriječiti upotrebu osobnih podataka u svrhu analiziranja pretplatnika, marketinških istraživanja te za promociju proizvoda i usluga Business Media Croatia d. o. o., te o tome u roku od 5 dana obavijestiti osobu koja je to zahtijevala. Troškove svih radova u vezi s navedenim snosi Organizator.

7.

Sadržaj predavanja na pojedinim događajima izražava isključivo stajališta autora/predavača, a ne nužno i organizacije u kojima su zaposleni ili Organizatora / Business Media Croatia d. o. o.

8.

Opći uvjeti vrijede od 1.11.2017.

Business Media Croatia d.o.o.