Prezentacija


Program


Govornici


event:title_lokacija


Kotizacija i smještaj

Organizator: Tehnoeko
Business Media Croatia
Savska c. 182, Zagreb

Kontakt za kotizacije:
Suzana Kovačić
T. 01/6311-800, F: 01/6311-810
suzana.kovacic@bmcroatia.hr

5.  lipanj
Uloga javnog i privatnog sektora u kružnom gospodarenju otpadom
 
Događaj je završen!