Pregled aktivnosti Europske komisije u području okoliša
Pregled aktivnosti Europske komisije u području okoliša
  10.04.2019  |  16:42
Vrijeme čitanja: 3 min
Potpunom provedbom zakonodavstva EU-a u području okoliša gospodarstvo EU-a moglo bi uštedjeti otprilike 55 milijardi eura godišnje na zdravstvenim troškovima i izravnim troškovima za okoliš

Europska komisija je 5. travnja 2019. objavila drugi Pregled aktivnosti u području okoliša u okviru inicijative pokrenute 2016. kako bi se u svim državama članicama EU-a poboljšala provedba politike okoliša i zajednički dogovorenih pravila. Provedba politike i zakonodavstva EU-a u području okoliša nije samo ključna za zdrav okoliš, nego stvara i nove mogućnosti za održiv gospodarski rast, inovacije i radna mjesta. Potpunom provedbom zakonodavstva EU-a u području okoliša, gospodarstvo EU-a moglo bi uštedjeti otprilike 55 milijardi eura godišnje na zdravstvenim troškovima i izravnim troškovima za okoliš.

Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: „Junckerova Komisija zalaže se za stvaranje Europe koja štiti. Naš je prioritet građanima osigurati odličnu kvalitetu zraka i vode, vrhunsko gospodarenje otpadom i zaštitu prirodnog kapitala. Pregled aktivnosti u području okoliša može državama članicama pomoći da ostvare sve te ciljeve tako što će u njemu pronaći potrebne informacije i alate.“

U Pregledu se opisuje stanje provedbe politika okoliša i s njima povezanih pravila u svakoj zemlji EU-a te se utvrđuju uzroci nedostataka u provedbi. To pomaže da se rješenja pronađu prije nego što voda dođe do grla te nacionalnim donositeljima odluka skreće pozornost na prioritete. Sve su države članice koristile program EIR Peer 2 Peer (EIR P2P), uveden 2017., koji olakšava uzajamno učenje tijela nadležnih za okoliš.

Paket obuhvaća 28 izvješća po zemljama s prikazom trenutačnog stanja provedbe zakonodavstva EU-a u području okoliša i mogućnosti za poboljšanje u svakoj državi članici te Komunikaciju u kojoj se donose zaključci i utvrđuju zajednički trendovi na razini EU-a te se svim državama članicama daju preporuke za poboljšanja s ključnim prioritetnim mjerama.

Trenutačno stanje u glavnim područjima politike

U Pregledu se navodi da se 18 država članica i dalje bori s visokim razinama emisija dušikova oksida (NOx), a 15 zemalja mora dodatno smanjiti emisije čestica (PM2,5 and PM10). S obzirom na utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje, uz to što je predložila ciljane provedbene mjere, Komisija je u skladu sa svojom Komunikacijom iz svibnja 2018. pod nazivom „Europa koja štiti: Čisti zrak za sve” sudjelovala i u dijalozima o čistom zraku s više zemalja EU-a.

Iako je opći okvir politike za kružno gospodarstvo ojačan, sprječavanje nastanka otpada i dalje je velik izazov za sve države članice. U pogledu gospodarenja otpadom devet je zemalja na dobrom putu, a pet ih je već ostvarilo ciljeve recikliranja. Međutim, za 14 zemalja postoji rizik da neće ostvariti cilj recikliranja komunalnog otpada do 2020. Funkcionalni i učinkoviti sustavi gospodarenja otpadom nezaobilazni su element našeg kružnog gospodarstva.

Kad je riječ o vodi, treba još mnogo toga poduzeti kako bi se u potpunosti ostvarili ciljevi direktiva o vodama, posebno u vezi s dobrim stanjem naših vodnih tijela do 2027. U dvije trećine država članica komunalne vode još se uvijek ne obrađuju onako kako bi trebalo. Da bi se ti ciljevi ostvarili, nužno je više ulagati pa će se sredstvima EU-a nastaviti podupirati provedba.

U vezi sa zaštitom prirode i bioraznolikosti treba napomenuti da se mreža Natura 2000 nastavila proširivati na kopnu i na moru. EU je već premašio cilj iz Konvencije o biološkoj raznolikosti koji treba ostvariti do 2020. te je zaštitio 10 % svojih obalnih i morskih područja. Međutim, većina država članica treba brže raditi na dovršavanju mreže Natura 2000 i upravljanju njome.

U pogledu klimatskih promjena države članice dobro napreduju s provedbom zakonodavstva EU-a te je vjerojatno da će se ciljevi za 2020. ostvariti. Međutim, u svakoj državi članici i na razini EU-a treba zdušnije raditi da se ispune međunarodne obveze u skladu s Pariškim sporazumom i spriječe najgore posljedice klimatskih promjena.

U okviru Pregleda aktivnosti u području okoliša uveden je novi alat, odnosno program Peer 2 Peer, da se tijela država članica zadužena za okoliš potaknu na prekograničnu razmjenu iskustava. Od njegova pokretanja sve su države članice sudjelovale u najmanje jednom događaju u vezi s temama kružnoga gospodarstva, kvalitete zraka, uredbe o drvu, prirode i bioraznolikosti te kvalitete vode.

U Pregledu se također procjenjuje kojim bi se čimbenicima, poput upravljanja okolišem, mogla drastično poboljšati provedba. Komisija poziva države članice da bolje integriraju okolišne ciljeve u druge ciljeve politike, poboljšaju djelotvornost i učinkovitost javne uprave te osiguraju veću transparentnost kad je riječ o informacijama koje su relevantne za okoliš. Nadalje, regionalna i lokalna tijela te drugi dionici mogli bi se više angažirati da se uklone glavne prepreke provedbi.

Foto: Shutterstock

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Čitajte više
Tehnoeko
Energetika
Energetika obnovljivi izvori energije HEP-ov projekt ZelEn privukao 130 tvrtki

Projektu kojim HEP opskrba omogućuje isporuku energije dobivene isključivo iz obnovljivih izvora nedavno se pridružila i Uniqa osiguranje

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom dobre prakse Uzorno kompostiranje gradskog biootpada

Kompost dobiven iz biootpada koristi se u bečkim parkovima, vrtovima i poljoprivredi

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom recikliranje Bečani godišnje recikliraju preko 30.000 tona stakla

U Beču se još od 1977. godine staklo odlaže u posebne kontejnere

Tehnoeko
Ekologija
Ekologija stručno Električni automobili – Jesu li stvarno prijateljski za prijateljski za okoliš?

Nalazimo li se pred erom električnih automobila? Mediji euforično najavljuju da će do 2025. godine prometovati samo električna cestovna...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom STRUČNO Gospodarenje glomaznim otpadom

Glomazni odnosno kućni otpad je komunalni otpad koji se ne može (prvenstveno zbog dimenzija) prikupljati zajedno s ostalim miješanim...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom Interview Bez ZCGO-a nema cjelovitog rješenja za zagrebački otpad

Jedna od prioritetnih mjera Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. je brži razvitak održivog kružnog gospodarenja...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom recikliranje Istraživanje: Recikliramo više kad znamo da tako nastaje novi proizvod

Poticanje ljudi da razmisle o mogućnosti transformacije otpada u novi proizvod ključ je za povećanje stope recikliranja

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom gospodarenje otpadom Virovitica dobila igralište s podlogom od recikliranih tenisica

Investitor je virovitička tvrtka za gospodarenje otpadom Flora VTC, a izvođač radova bila je tvrtka ZZ Concept iz Zagreba