Pregled aktivnosti Europske komisije u području okoliša
Pregled aktivnosti Europske komisije u području okoliša
  10.04.2019  |  16:42
Vrijeme čitanja: 3 min
Potpunom provedbom zakonodavstva EU-a u području okoliša gospodarstvo EU-a moglo bi uštedjeti otprilike 55 milijardi eura godišnje na zdravstvenim troškovima i izravnim troškovima za okoliš

Europska komisija je 5. travnja 2019. objavila drugi Pregled aktivnosti u području okoliša u okviru inicijative pokrenute 2016. kako bi se u svim državama članicama EU-a poboljšala provedba politike okoliša i zajednički dogovorenih pravila. Provedba politike i zakonodavstva EU-a u području okoliša nije samo ključna za zdrav okoliš, nego stvara i nove mogućnosti za održiv gospodarski rast, inovacije i radna mjesta. Potpunom provedbom zakonodavstva EU-a u području okoliša, gospodarstvo EU-a moglo bi uštedjeti otprilike 55 milijardi eura godišnje na zdravstvenim troškovima i izravnim troškovima za okoliš.

Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: „Junckerova Komisija zalaže se za stvaranje Europe koja štiti. Naš je prioritet građanima osigurati odličnu kvalitetu zraka i vode, vrhunsko gospodarenje otpadom i zaštitu prirodnog kapitala. Pregled aktivnosti u području okoliša može državama članicama pomoći da ostvare sve te ciljeve tako što će u njemu pronaći potrebne informacije i alate.“

U Pregledu se opisuje stanje provedbe politika okoliša i s njima povezanih pravila u svakoj zemlji EU-a te se utvrđuju uzroci nedostataka u provedbi. To pomaže da se rješenja pronađu prije nego što voda dođe do grla te nacionalnim donositeljima odluka skreće pozornost na prioritete. Sve su države članice koristile program EIR Peer 2 Peer (EIR P2P), uveden 2017., koji olakšava uzajamno učenje tijela nadležnih za okoliš.

Paket obuhvaća 28 izvješća po zemljama s prikazom trenutačnog stanja provedbe zakonodavstva EU-a u području okoliša i mogućnosti za poboljšanje u svakoj državi članici te Komunikaciju u kojoj se donose zaključci i utvrđuju zajednički trendovi na razini EU-a te se svim državama članicama daju preporuke za poboljšanja s ključnim prioritetnim mjerama.

Trenutačno stanje u glavnim područjima politike

U Pregledu se navodi da se 18 država članica i dalje bori s visokim razinama emisija dušikova oksida (NOx), a 15 zemalja mora dodatno smanjiti emisije čestica (PM2,5 and PM10). S obzirom na utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje, uz to što je predložila ciljane provedbene mjere, Komisija je u skladu sa svojom Komunikacijom iz svibnja 2018. pod nazivom „Europa koja štiti: Čisti zrak za sve” sudjelovala i u dijalozima o čistom zraku s više zemalja EU-a.

Iako je opći okvir politike za kružno gospodarstvo ojačan, sprječavanje nastanka otpada i dalje je velik izazov za sve države članice. U pogledu gospodarenja otpadom devet je zemalja na dobrom putu, a pet ih je već ostvarilo ciljeve recikliranja. Međutim, za 14 zemalja postoji rizik da neće ostvariti cilj recikliranja komunalnog otpada do 2020. Funkcionalni i učinkoviti sustavi gospodarenja otpadom nezaobilazni su element našeg kružnog gospodarstva.

Kad je riječ o vodi, treba još mnogo toga poduzeti kako bi se u potpunosti ostvarili ciljevi direktiva o vodama, posebno u vezi s dobrim stanjem naših vodnih tijela do 2027. U dvije trećine država članica komunalne vode još se uvijek ne obrađuju onako kako bi trebalo. Da bi se ti ciljevi ostvarili, nužno je više ulagati pa će se sredstvima EU-a nastaviti podupirati provedba.

U vezi sa zaštitom prirode i bioraznolikosti treba napomenuti da se mreža Natura 2000 nastavila proširivati na kopnu i na moru. EU je već premašio cilj iz Konvencije o biološkoj raznolikosti koji treba ostvariti do 2020. te je zaštitio 10 % svojih obalnih i morskih područja. Međutim, većina država članica treba brže raditi na dovršavanju mreže Natura 2000 i upravljanju njome.

U pogledu klimatskih promjena države članice dobro napreduju s provedbom zakonodavstva EU-a te je vjerojatno da će se ciljevi za 2020. ostvariti. Međutim, u svakoj državi članici i na razini EU-a treba zdušnije raditi da se ispune međunarodne obveze u skladu s Pariškim sporazumom i spriječe najgore posljedice klimatskih promjena.

U okviru Pregleda aktivnosti u području okoliša uveden je novi alat, odnosno program Peer 2 Peer, da se tijela država članica zadužena za okoliš potaknu na prekograničnu razmjenu iskustava. Od njegova pokretanja sve su države članice sudjelovale u najmanje jednom događaju u vezi s temama kružnoga gospodarstva, kvalitete zraka, uredbe o drvu, prirode i bioraznolikosti te kvalitete vode.

U Pregledu se također procjenjuje kojim bi se čimbenicima, poput upravljanja okolišem, mogla drastično poboljšati provedba. Komisija poziva države članice da bolje integriraju okolišne ciljeve u druge ciljeve politike, poboljšaju djelotvornost i učinkovitost javne uprave te osiguraju veću transparentnost kad je riječ o informacijama koje su relevantne za okoliš. Nadalje, regionalna i lokalna tijela te drugi dionici mogli bi se više angažirati da se uklone glavne prepreke provedbi.

Foto: Shutterstock

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Čitajte više
Tehnoeko
Novosti
Novosti biznis MOL preuzimanjem Aurora Grupe ušao u posao reciklirane plastike

Aurora je njemačka tvrtka koja je razvila jedinstven i učinkovit koncept rada koji podrazumijeva prikupljanje industrijskog plastičnog...

Tehnoeko
Novosti
Novosti zbrinjavanje otpada U Pleternici otvoreno novo reciklažno dvorište

Ukupna vrijednost projekta izgradnje i uređenja reciklažnog dvorišta u Pleternici iznosi 2,45 milijuna kuna od čega EU sufinancira 2,05...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom gospodarenje otpadom Utjecaj CGO na troškove javne usluge

Razvidno je da ne stoji početna pretpostavka da će usluga odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada korisnicima biti jeftinija...

Tehnoeko
Novosti
Novosti strojevi i oprema SSAB predstavlja Duroxite 200 antihabajuće ploče

Duroxite 200 je prikladan za primjenu u raznim industrijskim djelatnostima gdje je izraženo klizno trošenje elemenata strojeva i opreme u...

Tehnoeko
Tehnologija
Tehnologija vozila i strojevi 8,5-tonski navlakač za komunalno društvo Gradina - Baška Voda

Tvrtka Alfateh ekologija i energetika iz Rijeke isporučila je komunalnom društvu Gradina - Baška Voda komunalno vozilo s navlakačem...

Tehnoeko
Tehnologija
Tehnologija Nova neprofitna organizacija Chemical Recycling Europe

Kemijsko recikliranje polimera u Europi morat će se razviti kako bi se dostigla visoka razina očekivanja kreatora europske politike.

Tehnoeko
Ekologija
Ekologija vode Schneider Electric obilježava Svjetski dan voda

Svjetski dan zaštite voda obilježava se već 26. godinu za redom, s ciljem podizanja svijesti javnosti i skretanja globalne pozornosti na...